Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.
Ukryj komunikat

Firma istnieje od 1995 roku

22 350 90 55 do 57

Oferta

Rekultywacje terenów

Oferujemy usługi wielkoobszarowej rekultywacji  i zagospodarowania:

- hałd górniczych

- lagun osadowych

- terenów powojskowych

- terenów poprzemysłowych

- składowisk odpadów i wysypisk śmieci

- rekultywacje techniczne i biologiczne hałd

- poprodukcyjnych gruntów leśnych i rolnych

- zabezpieczenie i rekultywację składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych

- przystosowanie odzyskanych terenów dla potrzeb nowych działań inwestycyjnych


Prowadzone przez naszą firmę prace rekultywacyjne pozwalają przywrócić wartości użytkowe i przyrodnicze terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka. Dobór odpowiednich metod działania warunkujemy odmiennością zaistniałych zmian, różnic w sposobach i zakresach zanieczyszczeń, właściwości fizykochemicznych podłoża, a także ich położenia geograficzno-geologicznego.

Remediacja

Zajmujemy się nowopowstałymi jak i utrwalonymi już zanieczyszczeniami gruntu. Dokonujemy rozpoznań odnośnie rodzaju i wielkości obszaru skażenia gleby i wód gruntowych. Współpracujemy z najlepszymi akredytowanymi labolatoriami i ośrodkami akademickimi przy opracowywaniu harmonogramu i doborze metod wykorzystanych w procesach remediacji i rekultywacji. Wykonujemy podziemne bariery ochronne, zatrzymujące rozpływ zanieczyszczeń poza teren prac rekultywacyjnych oraz uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń do cieków powierzchniowych i zbiorników wodnych oraz ujęć wód podziemnych. Przy remediacji wykorzystujemy specjalistyczne technologie budowlane m.in.: wydobywanie skażonego gruntu metodą wierceń wielkośrednicowych, stosowanie reaktywnych przegród podziemnych do oczyszczania wody gruntowej, wykonywanie podziemnych przegród metodą "mixed-in-place" dla oddzielenia obszarów skażonych oraz immobilizacja skażonych gruntów, wykonywanie wysokociśnieniowych iniekcji gruntowych dla oddzielenia obszarów skażonych, wykonywanie membran przeciwfiltracyjnych poziomych i pionowych w gruncie, itp. Przez cały czas trwania procesu nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.

 

   

home

LIMBA Sp. z o.o.

ul. Wólczyńska 133
01-919 Warszawa

Sekretariat

22 350 90 55 do 57

sekretariat@aquacoms.pl

KRS 0000418009
NIP 1182084290
REGON 146090553

Dział ofertowania

22 350 90 55 do 57, wew. 106 i 110

ofertowanie@aquacoms.pl

Pracujemy pn-pt
w godzinach 8-17