Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.
Ukryj komunikat

Firma istnieje od 1995 roku

22 350 90 55 do 57

Oferta

Oczyszczalnie ścieków, Stacje Uzdatniania Wody, Systemy Przesyłania Wody i Ścieków

LIMBA Sp. z o.o. realizuje kompleksowo oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody oraz systemy przesyłania wody i ścieków. Zakres realizacji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano - montażowe, prace rozruchowe oraz szkolenie z zakresu obsługi.

W realizowanych instalacjach proponujemy rozwiązania i układy technologiczne zapewniające optymalne pod względem technologicznym i ekonomicznym sposoby realizacji powierzonych projektów. 

 

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Nowoczesne oczyszczalnie ścieków są skomplikowanymi obiektami inżynieryjno-technologicznymi, które w sposób ciągły muszą być poddawane modernizacji. W wyniku  konsumpcyjnego stylu życia i zmiany nawyków społecznych realne stały się zagrożenia dla ekosystemów wodnych. Istotnym zagrożeniem są farmaceutyki oraz środki hormonalne (biomimetyki hormonalne), których „spożycie” w ostatnich latach gwałtownie rośnie. Standardowe  techniki oczyszczania ścieków i uzdatniania wody nie eliminują tych substancji, przedostają się one ze ściekami oczyszczonymi do wód powierzchniowych i podziemnych. Substancje te mają też negatywny wpływ na stan ekosystemów wodnych. Rozwiązaniem problemu jest wprowadzanie do układów technologicznych oczyszczalni ścieków bardziej zaawansowanych technologii doczyszczania ścieków przy wykorzystaniu technik membranowych bądź procesów pogłębionego utleniania (AOP – Advanced Oxidation Processes). Obecnie narastanie oporności bakterii na antybiotyki staje się problemem globalnym. W celu rozwiązania problemów związanych z zagadnieniami lekooporności oraz wyeliminowania zanieczyszczeń bakteriologicznych w procesie oczyszczania ścieków, a tym samym zagrożeń wynikających z przedostawania się do środowiska wodnego bakterii chorobotwórczych ze ściekami oczyszczonymi, należy zacząć wprowadzać procesy dezynfekcji ścieków np. za pomocą wysoko sprawnych systemów  UV. W nowoczesnych oczyszczalniach ścieków unieszkodliwiających osady ściekowe w procesie fermentacji dobrą praktyką staje się wykorzystanie powstającego w komorach fermentacyjnych biogazu do skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w procesach kogeneracji. Energetyczne wykorzystanie biogazu w oczyszczalniach ścieków znane jest od dziesięcioleci. Jednak obecnie dogłębna znajomość przemian zachodzących w procesach fermentacji, produkcja urządzeń kogeneracyjnych o coraz lepszej sprawności energetycznej, a także duże możliwości w zakresie sterowania i optymalizacji procesów oczyszczania, zarówno w części ściekowej, jak i osadowej oczyszczalni, stwarzają przesłanki do wprowadzania zabiegów intensyfikujących produkcję i wykorzystanie biogazu.

 

 

STACJE UZDATNIANIA WODY

Postęp w technologii uzdatniania wody powoduje konieczność nowego podejścia do projektowania, realizacji i eksploatacji stacji wodociągowych. W związku ze wzrostem wymagań stawianych wodzie uzdatnionej znaczenia nabierają działania zmierzające do intensyfikacji tradycyjnych metod uzdatniania wody oraz wdrażanie nowych, wysokoefektywnych procesów technologicznych, takich jak wymiana jonowa i techniki membranowe. Współczesne technologie i systemy uzdatniania wody stają się coraz bardziej zróżnicowane i rozbudowane. W klasycznych systemach stosuje się procesy odżelaziania, odmanganiania, koagulacji, sedymentacji, filtracji, chemicznego utleniania, adsorpcji i dezynfekcji. Obecnie, intensyfikując procesy, wprowadza się nowe, bardziej skuteczne i bezpieczne dla konsumenta reagenty chemiczne oraz materiały filtracyjne zwiększające efektywność uzdatniania i oczyszczania wody.

 

 

SYSTEMY PRZESYŁANIA WODY I ŚCIEKÓW

Realizujemy kompleksowo systemy kanalizacji ściekowej oraz przesyłania wody pitnej. Rurociągi układamy metodą wykopową oraz bezwykopową we wszystkich rodzajach i średnicach rur. Wieloletnie doświadczenie w tych dziedzinach oraz nowoczesne i specjalistyczne zaplecze sprzętowe, pozwala na realizację rurociągów w technologiach  z rur poliestrowych, żeliwnych, kamionkowych, tworzywowych oraz betonowych, w pełnym zakresie średnic.Firma podejmuje się też robót w najtrudniejszych warunkach gruntowo - wodnych, na małej przestrzeni ograniczonej zwartą zabudową, w sytuacjach awaryjno - kolizyjnych, wymagających prężności organizacyjnej i dokładności techniczno - wykonawczej.

 

 

 

home

LIMBA Sp. z o.o.

ul. Wólczyńska 133
01-919 Warszawa

Sekretariat

22 350 90 55 do 57

sekretariat@aquacoms.pl

KRS 0000418009
NIP 1182084290
REGON 146090553

Dział ofertowania

22 350 90 55 do 57, wew. 106 i 110

ofertowanie@aquacoms.pl

Pracujemy pn-pt
w godzinach 8-17