Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.
Ukryj komunikat

Firma istnieje od 1995 roku

22 350 90 55 do 57

Oferta

Budowa ZGO

06-10-2014 15:36

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego utworzonych ma zostać sześć Regionów gospodarki odpadami komunalnymi. Jednym z nich jest Region 1 Tucholsko-Grudziądzki w ramach którego działać mają 3 Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym instalacja zlokalizowana w m Bladowo, gmina Tuchola. RIPOK w Bladowie ma realizować następujące działania: mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, przetwarzanie odpadów zielonych oraz składowanie odpadów. Realizacja niniejszego Projektu przyczyni się więc do realizacji założeń Planu. RIPOK, który powstanie w wyniku realizacji Projektu wyszczególniony został w Planie w Tabeli 72. "Realizowane i projektowane działania w zakresie budowy instalacji do przetwarzania odpadów". W tabeli 74. "Charakterystyka instalacji regionalnych lub ubiegających się o status regionalnych - stan projektowany po rozbudowie (rok 2014-2015)" również zamieszczono RIPOK w Bladowie wraz z opisem podstawowych parametrów: "Instalacja: "mały RIPOK" projektowany w zakresie MBP, kompostowania odpadów zielonych i składowiska. MBP część mechaniczna (Mg/rok): 30.000. MBP - część biologiczna (Mg/rok): 12.000. Przetwarzanie odpadów zielonych (Mg/rok): 900. Składowisko (m3): 252.500. Spalarnia (Mg/rok): 0. Zdolność do obsługi mieszkańców (liczba osób): 141 871. Charakterystyka instalacji: instalacja w Bladowie koło Tucholi jest instalacją opartą o małą, ręczną sortownię odpadów selektywnie zebranych oraz składowisko odpadów. Instalacja będzie spełniała, po rozbudowie, wszystkie kryteria RIPOK. Projekt jest w trakcie aplikacji do RPO". Podsumowując należy zauważyć iż realizacja Projektu jest zgodna i przyczyni się do realizacji założeń i celów Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego.

home

LIMBA Sp. z o.o.

ul. Wólczyńska 133
01-919 Warszawa

Sekretariat

22 350 90 55 do 57

sekretariat@aquacoms.pl

KRS 0000418009
NIP 1182084290
REGON 146090553

Dział ofertowania

22 350 90 55 do 57, wew. 106 i 110

ofertowanie@aquacoms.pl

Pracujemy pn-pt
w godzinach 8-17